Case 1

Opdrachtgever: Coverbags Verzekeringsmaatschappij Lloyds
Problematiek: Beschadigde en lekkende verpakking van asbest op een Italiaans schip in de haven van Rotterdam.

Lloyd heeft het volgende probleem. In Rotterdam ligt een schip aan de ketting omdat een groot deel van de 2.500 zakken met asbest beschadigd is. Lloyds is er alles aan gelegen om het aantal dagen dat het schip in Rotterdam ligt tot een minimum te beperken, gezien de gigantische kosten ( € 5.000,00 per dag) die ermee gemoeid zijn.

Het probleem is niet op een standaardwijze op te lossen. De zakken wegen 1.000 kilo per stuk en liggen 7 hoog gestapeld. De problemen rondom het werken met asbest zijn genoegzaam bekend.

Omdat er sprake is van de categorie gevaarlijke stoffen ligt de oplossing in het ontwikkelen van een (nog niet bestaande) omzak. De gebruikte zakken zijn 1 bij 1 meter, de omverpakking wordt daarom 1,20 x 1,20 x 1,20 m. De omverpakking dient geschikt te zijn voor 1.500 kg.
Vanuit de vergunningen is sprake van een Klasse II UN, de zwaarst denkbare classificering voor een Big Bag.

Loemax heeft direct na het bedenken van de mogelijke oplossing een kleine serie proefzakken laten maken. Deze zijn uitvoering getest bij het Belgisch Verpakking Instituut (BPI).

Tijdens de testen wordt de zak gevuld met het maximale gewicht en worden krachten tot 6 maal het eigen gewicht gebruikt om de sterkte te testen. Bij de kanteltest wordt de zak schuin gezet en moet de bovenkant onbeschadigd blijven.

De testen gingen goed, maar het laatste onderdeel, de valtest, werd niet gehaald. Bij een valtest wordt de zak aan de 4 lussen gehangen en gevuld met het maximale gewicht. Bij een val van 1 meter en 20 centimeter mag de zak niet kapot gaan en mag er geen product uittreden.

Dat was dus geen oplossing. Toen is besloten om een gewone Big Bag als binnenzak te gebruiken en daar de nieuwe zak omheen te doen. Dat had wel het gewenste effect, en de testen werden succesvol afgewerkt. Het felbegeerde certificaat werd gehaald 13H3W/Y/.

Het probleem van Lloyds was daarmee opgelost, een unieke oplossing voor een bijzonder probleem. Bovendien een oplossing die in de toekomst vaker kan worden gebruikt voor vergelijkbare problemen.

Bij de afhandeling was overigens ook een grote delegatie vanuit de overheid betrokken. (De Ministeries van Economische Zaken, Justitie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.) Zij hielden toezicht en worden voortdurend op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. De overheid geeft tenslotte het definitieve groene licht als zij de certificeringen hebben ingezien en overtuigd zijn van een deskundige afhandeling die voldoet aan alle wettelijke eisen.

Uiteindelijk is de oplossing binnen 3 weken rondgemaakt, inclusief de certificering. Deze snelheid is alleen mogelijk dankzij een perfecte samenwerking met de onderzoek- en certificeringinstantie en de leverancier.

< terug