Case 2

Opdrachtgever: Ondernemer van afvulfabriek
Problematiek: Nieuw product dat eigenlijk niet geschikt is voor de bestaande vulinstallaties.

De opdrachtgever was gewend om bulkproduct in Big Bags af te vullen. Nu moest men aan de slag met cadmium oxide en dat mag niet in een Big Bag. Volgens de regels moet deze stof verpakt worden in containers of vaten.

De fabriek was echter niet toegerust om vaten of containers af te vullen. Men stond dus voor de keuze om de klant teleur te stellen of om voor heel veel geld een nieuwe afvallijn te laten bouwen. Beide oplossingen waren niet wenselijk. Loemax besloot de stoute schoenen aan te trekken en toch te gaan voor een gecertificeerde Big Bag. Daarmee zou de ondernemer, zonder extreme investeringen, toch aan de wensen van zijn klanten tegemoet kunnen komen.

Overleg met het Belgisch Verpakking Instituut (BPI) bood de opening. In andere werelddelen bestaan wel Big Bags in klasse 1. Nadat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat haar akkoord gaf aan de poging om een certificaat te behalen is direct aan de proefproductie begonnen. Gekozen is voor een Big Bag die voorzien is van een nieuwe constructie, enigszins vergelijkbaar met de constructie van een container. De testen in het onderzoekinstituut verliepen boven verwachting zeer soepel, inclusief de valtest van 1.80 meter.

Binnen een maand konden de certificaten worden afgegeven en werd de productie van de eerste partij Klasse 1 Big Bags gestart. Voor de klant betekent dit een zeer goedkoop alternatief, afgezet tegen de aanleg van een compleet nieuwe afvullijn. Naast cadmium oxide is deze maatwerkoplossing ook geschikt voor andere stoffen die vallen onder de zware Klasse 1.

< terug